ZALETY INSTALACJI SKRAPLANIA GAZU

DODATKOWE SYSTEMY UZUPEŁNIAJĄCE

jednostka ObróbkI wstępnEJ

System usuwa H2S, VOC i inne zanieczyszczenia, przed konwersją do biometanu. System wykorzystuje złoża węgla aktywnego w podwójnej konfiguracji, aby zapewnić ciągłość i skuteczność procesu. Odpowiednie systemy osuszania usuwają wszelki nadmiar wody zawartej w gazie.

jednostka Ulepszania biogazu

Oparty na technologii VPSA (Vacuum Pressure Swing Adssorption), system pracuje przy ciśnieniu otoczenia, zapewniając wysoką wydajność i niskie zużycie energii. System uszlachetniania biogazu usuwa CO2 bez użycia środków chemicznych i wytwarza biometan o wysokiej zawartości CH4 (> 97%).

JEDNOSTKA usuwania AZOTU

Rozwiązanie do selektywnej absorpcji metanu (uwalnianego pod niskim ciśnieniem) lub azotu, w zależności od składu biogazu. Z wysoką tolerancją na wahania zanieczyszczeń biogazu, niski koszt materiału absorbującego,. Nasz system uprościł czynności operacyjne i konserwacyjne.

jednostka ObróbkI wstępnEJ

System usuwa H2S, VOC i inne zanieczyszczenia, przed konwersją do biometanu. System wykorzystuje złoża węgla aktywnego w podwójnej konfiguracji, aby zapewnić ciągłość i skuteczność procesu. Odpowiednie systemy osuszania usuwają wszelki nadmiar wody zawartej w gazie.

jednostka Ulepszania biogazu

Oparty na technologii VPSA (Vacuum Pressure Swing Adssorption), system pracuje przy ciśnieniu otoczenia, zapewniając wysoką wydajność i niskie zużycie energii. System uszlachetniania biogazu usuwa CO2 bez użycia środków chemicznych i wytwarza biometan o wysokiej zawartości CH4 (> 97%).

JEDNOSTKA usuwania AZOTU

Rozwiązanie do selektywnej absorpcji metanu (uwalnianego pod niskim ciśnieniem) lub azotu, w zależności od składu biogazu. Z wysoką tolerancją na wahania zanieczyszczeń biogazu, niski koszt materiału absorbującego,. Nasz system uprościł czynności operacyjne i konserwacyjne.

Pobierz specyfikacje techniczną

INSTALACJA SKRAPLAJĄCA BIOGAZ

Od gazu do cieczy: mikroskraplanie biometanu i gazu ziemnego do BIO-LNG i LNG.

NAPISZ LUB ZADZWOŃ

KONTAKT

Email

mm@b4s.pl

Telefon

+48 662 672 544

Adres

B4S sp. z o.o.
ul. Wydmińska 4
02-695 Warszawa    Copyright 2022 B4S all rights reserved. Created by Actusdesign
    Icons made by bqlqn from www.flaticon.com | Icons made by CreativeCons from www.flaticon.com | Icons made by Freepik from www.flaticon.com | Icons made by Gregor Cresnar from www.flaticon.com | Setup icons created by Freepik – Flaticon